Reklame mot barn - Hva er lov?

Reklame mot barn- Hva er lov?

Av Stian Ferkingstad. 30.03.2022

Som kjent er barn veldig påvirkelige og det er naturligvis enda vanskeligere for barn enn oss voksne å vite når de blir utsatt for reklame. I Norge stilles det derfor strenge krav til reklame som er rettet mot barn. I følge markedsføringsloven skal næringsdrivende vise særlig varsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet. Dette gjelder all reklame som kan høres eller ses av barn, eller som barn har særlig interesse for.

Som kjent er barn veldig påvirkelige og det er naturligvis enda vanskeligere for barn enn oss voksne å vite når de blir utsatt for reklame. I Norge stilles det derfor strenge krav til reklame som er rettet mot barn. I følge markedsføringsloven skal næringsdrivende vise særlig varsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet. Dette gjelder all reklame som kan høres eller ses av barn, eller som barn har særlig interesse for.

Markedsføringsloven har flere bestemmelser som beskytter barn. Med barn menes alle mindreårige under 18 år, men dersom det er en klagesak vil alderen tas i betraktning og vektlegges deretter i de enkelte sakene. Det er for eksempel forbudt å oppfordre barn direkte til å kjøpe noe, eller oppfordre barn til å oppfordre foreldre eller andre voksne til å kjøpe noe. I følge markedsføringsloven må det også følges god markedsføringsskikk.

Det er ikke lov å spille på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet eller dårlig selvtillit. Det er ikke lov å bruke skremmende eller aggressive virkemidler for å skape frykt eller angst, og det skal naturligvis ikke oppfordres til lovbrudd, farlig adferd eller lignende. Et eksempel på dårlig markedsføringsskikk er en annonse i et blad som viste tre smilende og lekende barn, mens det fjerde barnet satt i vinduet og så på. Annonsen hadde følgende tekst: «Alle barna fikk være med å leke. Unntatt Anne-Li – Hun hadde Cherrox-kopi». Forbrukertilsynet konkluderte med at denne var i strid. Med god grunn.

Her er noen enkle huskeregler for de som produserer reklame rettet mot barn og unge:

1. Vær tydelig på at det er reklame

Markedsføringen eller reklamen må ikke være vag eller misvisende.

2. Få med alle viktige opplysninger

Opplysninger som f.eks. varens tilstand må komme ekstra godt frem.

3. Det er ikke lov å oppfordre til kjøp

Det er ikke lov å oppfordre barn eller be barna om å oppfordre andre til å kjøpe noe. Barn skal heller ikke oppfordres til å inngå avtaler.

4. Pass på at barna ikke utnyttes

Markedsføringen av produkter eller varemerker rettet mot barn bør for eksempel ikke utformes som spill og lek for å skjule formålet.

5. Du har ikke lov å hente inn personopplysninger

Det er kun lov å hente inn personopplysninger fra myndige personer.

Har du sett noe du mener er upassende? Hos forbrukertilsynet finner du egne klageskjema: https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage

Kilder: forbrukertilsynet.no regjeringen.no ung.no

Rett fradrøvelen

En blogg fra reklamebyrået Skarr Kommunikasjon om nytt og nyttig innen markedsføring og design. Laget for deg som produserer eller handler markedsføring. Eller som har interesse for design og kommunikasjon. Her vil du finne artikler med tips, trender og nyheter innen vår bransje. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet så får du de siste artiklene direkte på mail.

Les flere artikler i bloggenBesøk skarr.no

Rett fradrøvelen

En blogg fra reklamebyrået Skarr Kommunikasjon om nytt og nyttig innen markedsføring og design. Laget for deg som produserer eller handler markedsføring. Eller som har interesse for design og kommunikasjon. Her vil du finne artikler med tips, trender og nyheter innen vår bransje. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet så får du de siste artiklene direkte på mail.

Les flere artikler i bloggenBesøk skarr.no